כתובת: נחל ערוגות 17 בית שמש   |   טלפון: 029990754  
מייל: talmudtoram@gmail.com
תורת חיים בעוז ובשמחה!

מידע כללי
 

להורים היקרים, שלום וברכה!
תלמוד תורה מוריה רמת בית שמש, קיים בבית שמש יותר מעשור. בתלמוד תורה הילדים גדלים ומתחנכים לאהבת תורה ויראת שמים, בדרכו של מרן הרב קוק זצ"ל. בתלמוד תורה פועלים גני בנים – קדם חובה וחובה, וגן חובה לבנות.
הנושא המרכזי והדגש העיקרי בתקופת הגן הוא הקניית מידות טובות והרחקה מהרעות שבהן, מתוך שאיפה להקנות לילדים יראת שמים ואהבת תורה, על פי הנהגתם של אבות האומה ואמותיה, וגדולי האומה בכל הדורות.
סיפורי התורה הם הציר המרכזי של לימודי הגן, אף אם הזמן המוקדש לכך הוא מועט. זהו תפקיד הרב – הרב שלומי בן עמרם, המלמד בגנים בשנים האחרונות. סיפורי התורה מלאים בתוכנם המעמיק בטוב וביושר ובכל המידות הנכונות וממלאים בהווייתם את ליבם של ילדינו.

גם נושאי הגן הנלמדים על ידי הגננת, מכוונים למטרה הזו, לבנות את עולמם הפנימי של הילדים בתורה ובמידות טובות.
יסוד הקשר בין הגננת לילדים הוא חום ואהבה, קשר עמוק של הערכה ואמון, ורצון ושאיפה מתמידים לקדם את הילדים.
אנו לומדים בגן את כל המיומנויות הנדרשות בגיל זה, ואף את מושגי החיים והטבע הנדרשים.

לימוד הקריאה בגנים הוא חלק מראשית מצוות תלמוד תורה, והוא נעשה מפני שזהו גדר זמן החינוך. בגילאים אלה מסוגלים הילדים כבר להבין את יסודות הקריאה ואנו מלמדים אותם בנחת, באורך רוח ועל פי הקצב של כל תלמיד ותלמיד. חלקם הגדול של הילדים רוכש את יסודות הקריאה בגן, וגם מי שעדיין לא רכש, נעשית אתו עבודה יסודית מחודשת בכתה א', מהתחלת הקניית הקריאה.
בין לבין, הילדים נהנים ממשחקים בתוך הגן ומשעת החצר, מיצירות ועוד דברים רבים המעשירים ומפתחים את הילדים.
הצהרון פועל בגן על ידי פרויקט ציל"ה של משרד החינוך, והילדים נהנים מארוחות חמות, חוגי העשרה, חוג חיות, חוג ג'ימבורי, חוג בלונים, ופעילויות מגוונות.
 

 

7:40 עד 10:30:
œ משחקי בוקר – משחקים דידקטיים – משחקים אישיים עם הגננת.
œ תפילה ומפגש בוקר – נושאים הנלמדים בגן, מידות טובות ויראת שמים, העשרה.
10:30 ארוחת בוקר.
11:00 עד 13:30:
œ  שעת קריאה בצורה חווייתית ומהנה, בקבוצות ובצורה פרטנית.
ההתקדמות לפי הקצב של הילדים. עבודה בחוברות קריאה.
œ שעת חצר.
œ שיעור עם הרב שלומי – הצד הסיפורי של התורה.
œ יצירה: דגש על בטוי אישי ומיומנויות.
œ עבודה בקבוצות – שעה דידקטית- למידה בצורה מקצועית ומעקב יחידני.
 13:30 עד 15:45:  צהרון של "ציל"ה" - יצירה, הפעלה וחויה.
 
 
נשמח אם תפנו בכל שאלה ועניין
לתלמוד תורה,
אפשר גם במייל: talmudtoram@gmail.com
 
אורית רכזת הגנים: 0548441302
Moriahganim@gmail.com