כתובת: נחל ערוגות 17 בית שמש   |   טלפון: 029990754  
מייל: talmudtoram@gmail.com
תורת חיים בעוז ובשמחה!

עקרונות היסוד והגישה החינוכית

המגמה הבסיסית של התלמוד תורה היא לחזק את לימוד התורה בקרב ילדי ישראל, באהבה ובאמונה, בהעמקה ובהבנה, מתוך הכרה בערכה המיוחד של תורת ארץ ישראל, שהיא תורה במובנה השלם המקיפה את כל החיים, ולהצמיח תלמידי חכמים שבהם תתפאר האומה כולה.
תכנית הלימודים מקנה לתלמיד את הבסיס האיתן להמשך צמיחתו כתלמיד חכם אמיתי
המסור לעמו ולארצו.
הדבר העיקרי המאפיין את התלמוד תורה, ומבדיל בינו לבין בית ספר רגיל (ואפילו
תורני) הוא, שבתלמוד תורה הקודש הוא עיקר החיים והלימוד, והחול שני לו.
עיקרון זה מוצא את ביטויו הן באווירה הכללית של התלמוד תורה והן בתכנית הלימודים.
עם זאת, היחס למקצועות החול הוא רציני מקצועי ושיטתי.
לימודי החול יהיו ברמה נאותה, שתאפשר לבוגרי התלמוד תורה להתקבל לכל ישיבה
תיכונית, ללא קושי.

הדגש העיקרי היא על אהבה, אמון ומסירות אישית של הצוות לילדים.
עיקר החינוך הוא למידות טובות, מתוך לימוד התורה.
הלימוד יהיה בהבנה, תוך מתן דגש על הרגלי חזרה ושינון.

תכנית הלימודים
קודש
חומש:
החל מכיתה א' נלמד החומש בעיון והבנה, חומש בכל שנה, מבראשית ועד דברים,
כסדר. בכיתות הגבוהות ילמדו החומשים עם מפרשים.
נביא: דברי הנביאים ילמדו מיהושע ועד מלכים, בתשומת לב לקורות האומה ולמהלכיה, ספר בכל שנה עד כיתה ו'.
כתובים: עד כיתה ו' ילמדו, בעזרת ד', דניאל עזרא ונחמיה, פרקים ממשלי וסיפור איוב.
משנה: הלימוד כולל את מסכת ברכות בכיתה ב', סדר מועד (מכיתה ג') וסדר נזיקין (מכיתה ד'). דגש עיקרי מושם על הבנת הכללים ועקרונות הלימוד המובאים גם בגמרא.
גמרא: החל מכיתה ו' במסכתות ברכות ובבא מציעא.
אמונה ומוסר: החל מכיתה א' נלמד מוסר ואמונה לפי נושאים ומתוך פרקי אבות.

חול
עברית: בכיתה א' הדגש העיקרי הוא על חיזוק הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא. בהמשך
נלמדים יסודות הלשון והדקדוק.
אנגלית: מקצוע האנגלית נלמד בתלמוד תורה החל מכיתה ד'. המקצוע נלמד היטב וברמה גבוהה. התלמידים מחולקים בדרך כלל לשתי הקבצות: דוברי עברית ודוברי אנגלית.
חשבון והנדסה: בכתה א' מתחילים ללמוד חיבור וחיסור, בעיות מילוליות, קוים ומצולעים.
"ארץ נחלה": לימוד הכולל את הכרת טבע הארץ ותולדותיה.
בנוסף נלמדים גם מקצועות ההתעמלות והאומנות.
במסגרת הלימודים משולבים טיולים רגליים להכרת הארץ והשרשת האחזותנו בה.

 

עקרונות וחזון