מה בגן?
גן מוריה כולל צהרון, גן תורני, גננות יראות שמים וכו'... בבית שמש ועוד מילים שגוגל אוהב ושאתם רוצים שהוא ידע על הגן ילדים שלכם 
לוח זמנים - גן מוריה
7:40 עד 10:30:
משחקי בוקר – משחקים דידקטיים – משחקים אישיים עם הגננת.
תפילה ומפגש בוקר – נושאים הנלמדים בגן, מידות טובות ויראת שמים, העשרה.
10:30 ארוחת בוקר.

11:00 עד 13:30:
שעת קריאה בצורה חווייתית ומהנה, בקבוצות ובצורה פרטנית.
התקדמות לפי הקצב של הילדים. עבודה בחוברות קריאה.
שעת חצר.
שיעור עם הרב שלומי – הצד הסיפורי של התורה.
יצירה: דגש על בטוי אישי ומיומנויות.
עבודה בקבוצות – שעה דידקטית. למידה בצורה מקצועית ומעקב יחידני.
גנים
תלמוד תורה מוריה בית שמש

נשמח אם תפנו בכל שאלה ועניין
לתלמוד תורה.


אפשר גם במייל:
 
talmudtoram@gmail.com
אורית רכזת הגנים: 0548441302
ashnavim@gmail.com
 
לו"ז צהרון ציל"ה

13:30 עד 15:45: צהרון של "ציל"ה" - יצירה, הפעלה וחויה