כיתה א' בנות תשע"ח
תלמוד תורה מוריה בית שמש

דבר המחנך/ת
תוכן שלו