כיתה א' בנים תשע"ח
תלמוד תורה מוריה בית שמש

דבר המחנך/ת
תוכן שלו