להורים היקרים
שלום וברכה!

תלמוד תורה מוריה רמת בית שמש קיים כבר שמונה שנים
בשכונת רמת בית שמש א.
בתלמוד תורה מתחנכים הילדים מגיל הגן ללימוד התורה ואהבתה,
למידות טובות ולאהבת העם והארץ.

להלן עקרונות היסוד ועקרי תכנית הלימודים בתלמוד תורה:

עקרונות היסוד:
א. המגמה הבסיסית של הת"ת היא לחזק את לימוד התורה בקרב ילדי ישראל, באהבה
ובאמונה, בהעמקה ובהבנה, מתוך הכרה בערכה המיוחד של תורת ארץ ישראל, שהיא תורה
במובנה השלם המקיפה את כל החיים, ולהצמיח תלמידי חכמים שבהם תתפאר האומה כולה.
תכנית הלימודים מקנה לתלמיד את הבסיס האיתן להמשך צמיחתו כתלמיד חכם אמיתי
המסור לעמו ולארצו.
ב. הדבר העיקרי המאפיין את התלמוד תורה, ומבדיל בינו לבין בית ספר רגיל (ואפילו
תורני) הוא, שבתלמוד תורה הקודש הוא עיקר החיים והלימוד, והחול שני לו.
עיקרון זה מוצא את ביטויו הן באווירה הכללית של הת"ת והן בתכנית הלימודים.
ג. עם זאת, היחס למקצועות החול הוא רציני מקצועי ושיטתי.
לימודי החול יהיו ברמה נאותה, שתאפשר לבוגרי התלמוד תורה להתקבל לכל ישיבה
תיכונית, ללא קושי.

הגישה החינוכית:
1. הדגש העיקרי היא על אהבה, אמון ומסירות אישית של הצוות לילדים.
2. עיקר החינוך הוא למידות טובות, מתוך לימוד התורה.
3. הלימוד יהיה בהבנה, תוך מתן דגש על הרגלי חזרה ושינון.

תכנית הלימודים:
חומש:
החל מכיתה א' נלמד החומש בעיון והבנה, חומש בכל שנה, מבראשית ועד דברים,
כסדר. בכיתות הגבוהות ילמדו החומשים עם מפרשים.
נביא: דברי הנביאים ילמדו מיהושע ועד מלכים, בתשומת לב לקורות האומה ולמהלכיה, ספר
בכל שנה עד כיתה ו'.

כתובים: עד כיתה ו' ילמדו, בעזרת ד', דניאל עזרא ונחמיה, פרקים ממשלי וסיפור איוב.
משנה: הלימוד כולל את מסכת ברכות בכיתה ב', סדר מועד (מכיתה ג') וסדר נזיקין (מכיתה
ד'). דגש עיקרי מושם על הבנת הכללים ועקרונות הלימוד המובאים גם בגמרא.
גמרא: החל מכיתה ו' במסכתות ברכות ובבא מציעא.
אמונה ומוסר: החל מכיתה א' נלמד מוסר ואמונה לפי נושאים ומתוך פרקי אבות.

במקצועות החול נלמדים המקצועות הנדרשים:
עברית- בכיתה א' הדגש העיקרי הוא על חיזוק הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא. בהמשך
נלמדים יסודות הלשון והדקדוק.
אנגלית- מכיתה ד' או ה'
חשבון והנדסה- הכיתה א' מתחילים ללמוד חיבור וחיסור, בעיות מילוליות, קוים ומצולעים.
"ארץ נחלה"- לימוד הכולל את הכרת טבע הארץ ותולדותיה.
בנוסף ילמדו גם התעמלות ואומנות.
במסגרת הלימודים משולבים טיולים רגליים להכרת הארץ והשרשת האחזותנו בה.

הדרכה והכוונה:
ההנהלה והצוות החינוכי מקבלים בקביעות יעוץ והדרכה מת"ת מוריה בירושלים, ועומדים
בקשר קבוע עם הרב דוד ספקטור שליט"א, רבה של שכונת גבעת שרת, ומהדמויות
הבולטות בהנהגת הציבור הדתי לאומי בעיר, ומקבלים ממנו הכוונה רוחנית כמו גם יעוץ
בעניינים מעשיים.

עקרונות יסוד