הפרויקט מכוון לתת מענה לשונות בין התלמידים, בצורת קבוצות למידה מותאמות. עד היום, תלמידים רבים למדו ותוגברו בהרבה דרכים פרטיות, וברצוננו לעשות זאת באופן מסודר ומאורגן יותר, דבר שיוזיל את העלות להורים.
במסגרת הפרויקט מתוכננים שיעורי תגבור לתלמידים הזקוקים לכך, ושיעורי אתגר לתלמידים המסוגלים לכך. בנוסף, יפתחו קבוצות חברתיות בשיתוף השירות הפסיכולוגי.
המחנכים היוצאים (של השנה הקודמת) מיפו את הצרכים השונים של התלמידים, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. הורים נוספים המעוניינים שבנם יצטרף, יפנו אל המחנך של הכיתה.
עלות לשיעור בודד הינה 20 ₪ מכל תלמיד, ומותנה ברישום של 4 תלמידים לפחות לקבוצה.
מספר השיעורים בשבוע יקבע לפי הצורך (שיעור אחד או שניים בשבוע).
השירות הפסיכולוגי מסבסד ומעביר 2 קבוצות חברתיות בת"ת ללא תשלום.
מכוונים גבוה
החדר החם
ביוזמת היועצת, הוקם ה"חדר החם". החדר החם  מיועד לתת מענה לתלמידים המתקשים בישיבה רציפה במשך שעות ארוכות. החדר מופעל באמצעות חונכים, ואף תלמידים מהכתות הגבוהות. יש בו פינות יצירה, קריאה, משחקים ומשחקי למידה. לתלמידים הזקוקים לכך תבנה בעז"ה תכנית טיפול מתאימה.